HP LaserJet P2015 Printer series - Device settings (Setări dispozitiv)

background image

Device settings (Setări dispozitiv)

Folderul HP ToolboxFX Device Settings (Setări dispozitiv) conţine legături către următoarele pagini
principale:

Device Information (Informaţii dispozitiv). Vizualizaţi informaţii despre imprimantă, precum
descrierea imprimantei şi o persoană de contact.

Paper Handling (Manevrarea hârtiei). Modificaţi setările de manevrare a hârtiei de către
imprimantă, precum dimensiunea implicită a hârtiei şi tipul implicit de hârtie.

Print Quality (Calitate imprimare). Modificaţi setările de calitate a imprimării, ale imprimantei.

Paper types (Tipuri de hârtie). Modificaţi setările modului imprimantei pentru fiecare tip de suport
de imprimare, precum hârtie cu antet, pre-perforată sau lucioasă.

System Setup (Iniţializare sistem). Modificaţi setările de sistem ale imprimantei, precum limba
imprimantei şi recuperarea după blocaje.

Service. Obţineţi acces la diferite proceduri necesare pentru întreţinerea imprimantei.