HP LaserJet P2015 Printer series - Network settings (Setări reţea)

background image

Network settings (Setări reţea)

Administratorul de reţea poate să utilizeze folderul HP ToolboxFX Network Settings (Setări reţea)
pentru a controla setările legate de reţea pentru imprimantă, atunci când aceasta este conectată la o
reţea bazată pe TCP/IP.

Sunt disponibile următoarele opţiuni:

IP Configuration (Configurare IP)

Advanced (Complex)

SNMP

Network Summary (Rezumat despre reţea)

54

Capitol 6 Gestionare şi întreţinere

ROWW