HP LaserJet P2015 Printer series - Status (Stare)

background image

Status (Stare)

Folderul HP ToolboxFX Status (Stare) conţine legături către următoarele pagini principale:

Device Status (Stare dispozitiv). Vizualizaţi informaţii despre starea imprimantei. Această pagină
indică diferitele stări ale imprimantei, cum ar fi un blocaj sau faptul că o tavă este goală. După ce
corectaţi o problemă a imprimantei, faceţi clic pe Refresh (Reîmprospătare) pentru a actualiza
starea imprimantei.

Supplies Status (Stare consumabile). Vizualizaţi starea detaliată a consumabilelor, cum ar fi
procentul estimat de toner rămas în cartuşul de imprimare şi numărul de pagini imprimate cu
actualul cartuş de imprimare. Această pagină are şi legături pe care le puteţi folosi pentru a
comanda consumabile şi pentru a găsi informaţii despre reciclare.

Device Configuration (Configurare dispozitiv). Vizualizaţi o descriere detaliată a configuraţiei
curente a imprimantei, care include volumul de memorie instalată şi informaţii despre tăvile
opţionale instalate sau nu.

Network Configuration (Configurare reţea). Vizualizaţi o descriere detaliată a configuraţiei
curente a reţelei, care include adresa IP şi starea reţelei.

Print Info Pages (Imprimare pagini info). Imprimaţi pagina Configuration (Configuraţie) şi diferite
alte pagini cu informaţii disponibile despre imprimantă, precum pagina Supplies Status (Stare
consumabile) sau pagina Demo (Demonstrativă).

Event Log (Jurnal de evenimente). Vizualizaţi un tabel cu patru coloane în care sunt jurnalizate
evenimentele imprimantei şi codurile de eroare pentru referiri ulterioare. Numărul din coloana Page
Count (Număr pagini) specifică numărul total de pagini imprimate de imprimantă până la apariţia
erorii. Jurnalul de evenimente conţine şi o descriere pe scurt a erorii.