HP LaserJet P2015 Printer series - Index

background image

Index

A

accesorii, comandă 116
activităţi de imprimare 25
acustică 130
Adresa IP 86
anularea unei lucrări de imprimare

46

avertizări, configurare 50
avertizări prin e-mail, configurare

50

B

blocaje, rezolvare 100
broşuri 44
buletin tehnic de siguranţă a

materialului (MSDS) 144

buton, capacul cartuşului de

imprimare 4

butonul capacului cartuşului de

imprimare 4

C

calea de evacuare a hârtiei fără

îndoire 27, 38

cale de evacuare, fără îndoire 27
cale de trecere a suporturilor de

imprimare, curăţare 62

calitate

imprimare 18
Setări HP ToolboxFX 52

calitatea imaginii 52
calitatea imprimării

caractere deformate 97
contururi cu toner împrăştiat

99

defecte verticale repetate 97
EconoMode (Mod economic)

74

fundal gri 96
imprimare slabă sau palidă 95

încreţiri 98
lacune de imagine 95
linii verticale 96
oblicitatea paginii 98
ondulare 98
optimizare pentru diferite

suporturi de imprimare 18

pătare cu toner 96
pete de toner 95
setări 29
Setări HP ToolboxFX 52
şifonări 98
toner nefixat 97
vălurire 98

calitate la ieşire, setări

HP ToolboxFX 52

capac

cartuş de imprimare 4
evacuarea hârtiei fără îndoire

4

capacul căii de imprimare automată

faţă-verso, spate 5

capacul de evacuare a hârtiei fără

îndoire 4

cartuş de imprimare

capac 4
comandare 116
depozitare 118
durată de viaţă 118
garanţie 148
politica HP despre 118
redistribuirea tonerului 60
stare, vizualizare cu

HP ToolboxFX 50

unde să returnaţi pentru

reciclare 143

utilizarea cartuşelor HP 118

cilindru de preluare (tava 1) 64
cilindru de preluare (tava 2) 68

combinaţii ale ledurilor de stare

79

combinaţii de leduri 79
conectarea la reţea 11
conexiuni în reţea 11
configuraţie

Imprimanta HP LaserJet P2015

2

Imprimanta

HP LaserJet P2015d 2

Imprimanta

HP LaserJet P2015dn 3

Imprimanta

HP LaserJet P2015n 3

Imprimanta HP LaserJet P2015x

3

Conformarea cu FCC 138
consumabile

stare, vizualizare cu

HP ToolboxFX 50

consumabile, comandă 116
contactare HP 127
coş de evacuare

amplasare 4
eliminarea blocajelor din 106
imprimare manuală faţă-verso

35

cum se comandă consumabile şi

accesorii 116

curăţare

cale de trecere a suporturilor de

imprimare 62

cilindru de preluare (tava 1)

64

cilindru de preluare (tava 2)

68

imprimantă 61

D

declaraţii de reglementare

ROWW

Index

149

background image

Conformarea cu FCC 138
declaraţie laser pentru Finlanda

141

Declaraţie privind EMI coreene

140

formularea Declaraţiei de

conformitate 139

programul de susţinere a

produselor ecologice 142

Reglementările canadiene DOC

140

DIMM

adăugare 119
scoatere 121
testare 121

driver

Macintosh, accesare 15
Macintosh, instalare 15
Macintosh, rezolvarea

problemelor 86

Windows, accesare 13
Windows, instalare 13

driver de emulare Postscript nivel 3,

setări HP ToolboxFX 53

driver de imprimantă

Macintosh 15
Windows 13

durată de viaţă, cartuş de imprimare

118

E

economisire toner 118
EconoMode (Mod economic) 74
Energy Star 142
erori

emulare Postscript nivel 3 89
software 94

erori de emulare HP Postscript

nivel 3 89

etichete

imprimare pe 31
indicaţii pentru utilizare 20

EWS. Citiţi server Web încorporat
EWS (server Web încorporat).

Citiţi server Web încorporat

F

Fila Device Settings (Setări

dispozitiv), HP ToolboxFX 51

Fila Documentation (Documentaţie)

(HP ToolboxFX) 51

Fila Help (Ajutor), HP ToolboxFX

51

Fila Information (Informaţii) (server

Web încorporat) 56

fila Networking (Lucru în reţea)

(server Web încorporat) 57

Fila Network Settings (Setări reţea),

HP ToolboxFX 54

fila Settings (Setări) (server Web

încorporat) 56

fila Status (Stare), HP ToolboxFX

50

filigran, imprimare 45
fişe

imprimare pe 33
indicaţii pentru utilizare 22

folii transparente

imprimare pe 31
indicaţii pentru utilizare 20

formulare preimprimate

imprimare pe 32
indicaţii pentru utilizare 22

G

garanţie

cartuş de imprimare 148
extinsă 126
licenţă 147
produs 146

garanţie extinsă 126
grafică

calitate redusă 93
lipsă 92

H

hârtie

recomandat 19
Setări HP ToolboxFX 52
utilizare 20

hârtie cu antet

imprimare pe 32
indicaţii pentru utilizare 22

HP ToolboxFX

Fila Device Settings (Setări

dispozitiv) 51

Fila Documentation

(Documentaţie) 51

Fila Help (Ajutor) 51

Fila Network Settings (Setări

reţea) 54

fila Status (Stare) 50

I

imprimantă

conexiuni 11
curăţare 61
panou de control 7
prezentare generală 4
probleme software 94
re-împachetare 127
specificaţii 129

imprimantă, specificaţii 134
imprimare

alimentare manuală 28
anulare 46
broşuri 44
filigran 45
mai multe pagini pe o singură

coală de hârtie 43

N-up (până la N) 43
Pagina Configuration

(Configuraţie) 48

Pagina Demo (Demonstrativă)

48

Pagina Network Configuration

(Configurare reţea) 48

Pagina Supplies Status (Stare

consumabile) 48

pe ambele feţe ale hârtiei

(automat) 41

pe ambele feţe ale hârtiei

(manual) 35

pe etichete 31
pe fişe 33
pe folii transparente 31
pe formulare preimprimate 32
pe hârtie cu antet 32
pe plicuri 30
pe suporturi cu dimensiuni

particularizate 33

pe suporturi speciale 30

imprimare automată faţă-verso

41

imprimare cu alimentare manuală

28

imprimare duplex (faţă-verso)

automat 41
manual 35

150

Index

ROWW

background image

imprimare faţă-verso

automat 41
manual 35

imprimare manuală faţă-verso 35

Î

îmbunătăţirea calităţii imprimării

95

încărcarea suporturilor de

imprimare

tava 1 26
tava 2 27
tava opţională 3 27

îndepărtarea unei pagini blocate

100

întrerupător 4
întrerupător, alimentare 4
întrerupător de alimentare 4

L

licenţă, software 147
lipsă

grafică 92
text 92

M

Macintosh

driver, accesare 15
driver, instalare 15
driver, rezolvarea problemelor

86

placă USB, depanare 87
PPD-uri 16
probleme, rezolvare 86
software 15

mai multe pagini, imprimare pe o

singură coală de hârtie 43

memorie

instalare 119
scoatere 121
testare 121

N

număr de model 4
număr de serie 5
N-up printing (imprimarea a N

pagini pe o singură coală) 43

O

optimizarea calităţii imprimării

pentru diverse suporturi de
imprimare 18

P

Pagina Configuration (Configuraţie)

48

Pagina Demo (Demonstrativă) 48
Pagina Network Configuration

(Configurare reţea) 48

Pagina Supplies Status (Stare

consumabile) 48

pagini, oblice 90
pagini cu informaţii

Pagina Configuration

(Configuraţie) 48

Pagina Demo (Demonstrativă)

48

Pagina Network Configuration

(Configurare reţea) 48

Pagina Supplies Status (Stare

consumabile) 48

pagini goale 92
paginile cu informaţii despre

imprimantă

Pagina Configuration

(Configuraţie) 48

Pagina Demo (Demonstrativă)

48

Pagina Network Configuration

(Configurare reţea) 48

Pagina Supplies Status (Stare

consumabile) 48

pagini oblice 90
pagini strâmbe 90
panou de control

combinaţii ale ledurilor de stare

79

Setări HP ToolboxFX 53

păstrarea tonerului 118
PCL 5e 53
piese de schimb 116
plicuri

imprimare pe 30
indicaţii pentru utilizare 20

port, amplasare USB 5
port de reţea, intern HP 5
port HP intern de reţea 5
port-uri, depanare Macintosh 87

Port USB

amplasare 5
depanare Macintosh 87

PPD-uri 16
prezentare generală, imprimantă

4

priză de alimentare 4
probleme la alimentare, rezolvare

90

produs

caracteristici 2
software 9

Programul de susţinere a

produselor ecologice 142

R

reciclare

cartuşe de imprimare 58
Programul HP ecologic şi de

returnare a materialelor pentru
imprimare 143

unde să returnaţi cartuşele

143

redistribuirea tonerului 60
re-împachetarea imprimantei 127
reparaţii

contactare HP 127
service hardware 126

rezolvare

calitate redusă a imaginilor

grafice 93

caractere deformate 97
contururi cu toner împrăştiat

99

defecte verticale repetate 97
erori de emulare HP Postscript

nivel 3 89

fundal gri 96
grafică sau text lipsă 92
imprimare slabă sau palidă 95
lacune de imagine 95
linii verticale 96
oblicitatea paginii 98
ondulare 98
pagina imprimată diferă de

pagina de pe ecran 92

pagini goale 92
pagini oblice 90
pătare cu toner 96
pete de toner 95

ROWW

Index

151

background image

probleme cu Macintosh 86
probleme cu software-ul

imprimatei 94

probleme la alimentare 90
şifonări 98
text distorsionat 92
text incomplet 92
toner nefixat 97
vălurire 98

rezolvarea blocajelor 100
rezolvarea problemelor

calitatea imprimării 77
comunicare imprimantă-

computer 77

contactarea asistenţei HP 78
instalarea imprimantei 76
Ledul Ready (Gata) 76
pagina Demo (Demonstrativă)

77

pagina imprimată şi aşteptările

77

S

selector de dimensiune a suportului

de imprimare automată faţă-verso

5

servere de imprimare 117
Servere de imprimare în reţea şi

fără fir 10/100 117

server Web, încorporat 55
server Web încorporat

device status (stare dispozitiv)

56

event log (jurnal de evenimente)

56

Fila Information (Informaţii) 56
Fila Networking (Lucru în reţea)

57

Fila Settings (Setări) 56
order supplies (comandă

consumabile) 57

Pagina Configuration

(Configuraţie) 56

prezentare generală 14
print info pages (imprimare

pagini info) 56

product support (asistenţă

produs) 57

supplies status (stare

consumabile) 56

utilizare 55

service hardware 126
service şi asistenţă

contactare HP 127
hardware 126
Setări HP ToolboxFX 53

setări

calitatea imprimării 29
HP ToolboxFX 51

sisteme de operare, acceptate

10

software

accesarea driverului pentru

Windows 13

acord de licenţă software 147
drivere de imprimantă, Windows

13

HP ToolboxFX 14, 49
Macintosh 15
probleme 94
sisteme de operare acceptate

10

Windows 13

solving

încreţiri 98

specificaţii

acustică 130
capacităţi şi evaluări 134
de mediu 130
disponibilitatea port-urilor 135
electrice 131
fizice 133
memorie 134
suporturi de imprimare 17

specificaţii de mediu 130
stare

avertizări, HP ToolboxFX 50
vizualizare cu HP ToolboxFX

50

suporturi cu dimensiuni

particularizate 33

suporturi de imprimare

etichete 20
fişe 22
folii transparente 20
formulare preimprimate 22
groase 22
hârtie 20
hârtie cu antet 22
imprimare manuală 28

indicaţii pentru utilizare 19
încărcare 26
optimizarea calităţii imprimării

pentru diverse suporturi de
imprimare 18

plicuri 20
recomandat 19
rezolvarea blocajelor 100
Setări HP ToolboxFX 52
tipuri care pot deteriora

imprimanta 19

tipuri care trebuie evitate 19

Suporturi de imprimare HP 19
suporturi groase, indicaţii pentru

utilizare 22

T

tava 1

amplasare 4
încărcare 26

tava 2

amplasare 4
încărcare 27

tava 3 27
tava de alimentare

încărcarea suporturilor de

imprimare 27

tava 1 4
tava 2 4

tăvi de alimentare cu hârtie

probleme la alimentare,

rezolvare 90

text

distorsionat 92
lipsă 92

text distorsionat 92
tipuri, suporturi de imprimare

Setări HP ToolboxFX 52

toner

capacul cartuşului de imprimare

4

contur împrăştiat 99
depozitarea cartuşelor de

imprimare 118

păstrare 118
pătare 96
pete 95
redistribuire 60
scăzut 95
toner nefixat 97

152

Index

ROWW

background image

ToolboxFX. Citiţi HP ToolboxFX

W

Windows

driver, accesare 13
driver, instalare 13

ROWW

Index

153

background image

154

Index

ROWW

background image
background image

*CB366-90968*

*CB366-90968*

CB366-90968

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com