HP LaserJet P2015 Printer series - Declaraţie privind siguranţa laserului

background image

Declaraţie privind siguranţa laserului

Center for Devices and Radiological Health (CDRH) (Centrul pentru dispozitive şi sănătate radiologică)
din cadrul Food and Drug Administration (Administraţia alimentelor şi medicamentelor) din SUA a
implementat reglementări pentru produsele cu laser fabricate începând cu 1 august 1976. Conformarea
este obligatorie pentru produsele vândute în Statele Unite. Imprimanta este certificată ca produs cu
laser „Clasa 1” conform cu Radiation Performance Standard (Standardul de funcţionare cu radiaţii) al
Department of Health and Human Services (Departamentul sănătăţii şi serviciilor umane) (DHHS) al
SUA, în conformitate cu Radiation Control for Health and Safety Act (Legea controlului radiaţiilor pentru
sănătate şi siguranţă) din 1968.

Întrucât radiaţiile emise în interiorul imprimantei sunt închise în incinta protejată cu capace exterioare,
raza laser nu poate scăpa în timpul fazelor normale de utilizare a imprimantei.

ATENŢIE!

Utilizarea comenzilor, efectuarea de ajustări sau de proceduri care nu sunt

specificate în acest ghid al utilizatorului pot avea ca rezultat expunerea la radiaţii periculoase.