HP LaserJet P2015 Printer series - Dezafectarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din Uniunea Europeană

background image

Dezafectarea echipamentelor uzate de către utilizatorii casnici din

Uniunea Europeană

Acest simbol de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că produsul nu trebuie aruncat
împreună cu deşeurile menajere. În loc să procedaţi astfel, este responsabilitatea dvs. să dezafectaţi
echipamentul uzat predându-l la un centru de colectare destinat reciclării echipamentelor electrice şi
electronice. Colectarea separată şi reciclarea echipamentelor uzate în momentul dezafectării ajută la
conservarea resurselor naturale şi asigură reciclarea într-o manieră care protejează sănătatea publică
şi mediul. Pentru informaţii suplimentare despre locurile în care puteţi preda echipamentele uzate pentru
reciclare, luaţi legătura cu primăria locală, cu serviciul de salubritate sau cu magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.