HP LaserJet P2015 Printer series - Informaţii despre programul HP de returnare şi reciclare a materialelor pentru imprimare

background image

Informaţii despre programul HP de returnare şi reciclare a

materialelor pentru imprimare

Din 1992, HP oferă gratuit servicii de returnare şi reciclare a materialelor consumabile HP LaserJet. În
2004, programul HP de parteneriat global pentru consumabile LaserJet era disponibil în 85% din piaţa
mondială pe care se comercializează consumabile HP LaserJet. Etichete auto-adresate şi cu taxe
poştale plătite sunt incluse în ghidul cu instrucţiuni din majoritatea cutiilor cu cartuşe de imprimare HP
LaserJet. De asemenea, etichete şi cutii goale sunt disponibile prin intermediul site-ului Web:

http://www.hp.com/recycle

.

Utilizaţi eticheta pentru a returna numai cartuşe de imprimare HP LaserJet goale şi originale. Vă rugăm
să nu utilizaţi această etichetă pentru cartuşe non-HP, pentru cartuşe reumplute sau refabricate sau
refuzate la garanţie. Consumabilele şi orice alte obiecte trimise din greşeală către programul de
parteneriat global al HP nu pot fi returnate.

Peste 10 milioane de cartuşe de imprimare HP LaserJet au fost reciclate pe plan mondial în 2004 prin
intermediul programului de reciclare a consumabilelor HP Planet Partners (Parteneriat global HP). Acest
număr record înseamnă 11.800 tone de materiale din cartuşe de imprimare care nu au mai fost îngropate
ca deşeuri. În întreaga lume, în 2004, HP a reciclat în medie 59% din greutatea unui cartuş de imprimare,
constând în principal din materiale plastice şi metale. Materialele plastice şi metalele sunt utilizate la
realizarea de produse noi precum produse HP, tăvi şi role din plastic. Materialele rămase sunt distruse
într-o manieră responsabilă faţă de mediu.

Returnarea în S.U.A.

Pentru o returnare şi mai responsabilă faţă de mediu a cartuşelor de imprimare şi a consumabilelor
uzate, HP încurajează returnările în cantităţi mari. Pur şi simplu legaţi două sau mai multe cartuşe de
imprimare împreună şi utilizaţi eticheta UPS unică pre-plătită şi pre-adresată care este inclusă în pachet.
Pentru informaţii suplimentare în S.U.A., apelaţi (1) (800) (340-2445) sau vizitaţi site-ul Web HP de la
adresa

http://www.hp.com/recycle

.

Returnarea în afara S.U.A.

Clienţii din afara S.U.A. ar trebui să viziteze site-ul Web

http://www.hp.com/recycle

pentru informaţii

suplimentare referitoare la disponibilitatea programului HP de returnare şi reciclare a materialelor
consumabile.