HP LaserJet P2015 Printer series - Imprimare slabă sau palidă

background image

Imprimare slabă sau palidă

Cartuşul de imprimare se apropie de sfârşitul perioadei
de viaţă.

Este posibil ca suportul de imprimare să nu corespundă
specificaţiilor de suport ale companiei Hewlett-Packard
(de exemplu, suportul este prea umed sau prea aspru).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Tipuri de hârtie

şi alte suporturi acceptate

.

Dacă toată pagina este deschisă la culoare, setarea
densităţii de imprimare este prea scăzută sau este posibil
ca EconoMode (Mod economic) să fie activat. Ajustaţi
densitatea imprimării şi dezactivaţi EconoMode (Modul
de lucru economic), în Properties (Proprietăţi) la
imprimantă. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi

Economisirea tonerului

.