HP LaserJet P2015 Printer series - Text distorsionat, incorect sau incomplet

background image

Text distorsionat, incorect sau incomplet

Este posibil ca, atunci când a fost instalat software-ul, să fi fost selectat un driver de imprimantă
necorespunzător. Asiguraţi-vă că în proprietăţile imprimantei este selectat driverul pentru
imprimanta HP LaserJet P2015.

Dacă un anumit fişier se imprimă cu textul deformat, este posibil să existe o problemă cu acel fişier.
Dacă o anumită aplicaţie imprimă deformat textul, este posibil să existe o problemă cu acea
aplicaţie. Asiguraţi-vă că este selectat driverul de imprimantă corespunzător.

Este posibil să existe o problemă în aplicaţia software. Încercaţi să imprimaţi dintr-o altă aplicaţie
software.

Cablul paralel nu este bine prins sau este defect. Încercaţi următoarele:

Deconectaţi cablul şi reconectaţi-l la ambele capete.

Încercaţi să imprimaţi o lucrare care ştiţi că funcţionează.

Dacă este posibil, conectaţi cablul şi imprimanta la un alt computer şi încercaţi să imprimaţi
o lucrare care ştiţi că funcţionează.

Încercaţi să utilizaţi un cablu USB 2.0 nou, de 3 m sau mai scurt. Consultaţi

Comandarea

consumabilelor şi accesoriilor

.

Opriţi imprimanta şi computerul. Scoateţi cablul USB şi verificaţi-l la ambele capete dacă nu
este deteriorat. Reconectaţi cablul şi verificaţi dacă este bine fixat. Verificaţi dacă imprimanta
este conectată direct la computer. Înlăturaţi orice cutii cu comutatoare, unităţi de salvare pe
bandă, chei de securitate sau orice alt dispozitiv ataşat între port-ul USB al computerului şi
imprimantă. Aceste dispozitive pot interfera uneori cu comunicaţiile între computer şi
imprimantă. Reporniţi imprimanta şi computerul.