HP LaserJet P2015 Printer series - Rezolvarea problemelor la instalarea în reţea

background image

Rezolvarea problemelor la instalarea în reţea

În cazul în care computerul nu reuşeşte să descopere imprimanta din seria HP LaserJet 2015 legată în
reţea, efectuaţi paşii următori:

1.

Verificaţi cablurile pentru a vă asigura că sunt conectate corespunzător. Verificaţi toate conexiunile
următoare:

Cablurile de alimentare

Cablurile dintre imprimantă şi distribuitor sau comutator

Cablurile dintre distribuitor sau comutator şi computer

Cablurile spre şi de la modem sau pentru conexiunea Internet, dacă este cazul

2.

Asiguraţi-vă că toate conexiunile în reţea ale computerului funcţionează corect (numai pentru
Windows):

În spaţiul de lucru Windows, faceţi dublu clic pe My Network Places (Locurile mele în reţea)
sau pe Network Neighborhood (Vecinătate reţea).

Faceţi clic pe legătura Întreaga reţea.

Faceţi clic pe legătura Entire Contents (Tot conţinutul).

Faceţi dublu clic pe una din pictogramele de reţea şi asiguraţi-vă că unele dispozitive se află
în listă.

3.

Verificaţi dacă este activă conexiunea la reţea:

Verificaţi ledul de reţea de la conectorul de reţea (RJ-45) din spatele imprimantei.

Dacă unul dintre leduri este aprins şi staţionar, imprimanta este conectată la reţea.

Dacă ambele leduri de reţea sunt stinse, verificaţi conexiunile cablului de la imprimantă la
gateway, selector sau hub, pentru a vă asigura că legăturile sunt bine fixate.

În cazul în care conexiunile sunt sigure, opriţi alimentarea imprimantei pentru cel puţin
10secunde, apoi realimentaţi imprimanta.

4.

Imprimaţi o pagină Network Configuration (Configurare reţea). Consultaţi

Pagina Network

Configuration (Configurare reţea)

.

Pe pagina Network Configuration (Configurare reţea), verificaţi dacă o adresă IP diferită de
zero este asociată imprimantei.

Dacă pagina Network Configuration (Configurare reţea) nu conţine o adresă IP valabilă,
diferită de zero, resetaţi port-ul de reţea intern HP la valorile implicite din fabrică, apăsând
simultan butoanele

Go

(Validare) şi

Cancel

(Anulare).

După ce ledurile Go (Activare), Ready (Gata) şi Attention (Atenţie) nu se mai aprind ciclic,
imprimanta revine la starea Ready (Gata) şi resetarea este finalizată.

La două minute după ce imprimanta ajunge în starea Ready (Gata), imprimaţi o nouă pagină
Network Configuration (Configurare reţea) şi verificaţi dacă o adresă IP valabilă este asociată
imprimantei.

Dacă adresa IP este compusă în continuare numai din zerouri,

Contactaţi asistenţa HP

.

ROWW

Rezolvarea problemelor la instalarea în reţea

113

background image

114

Capitol 7 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

A