HP LaserJet P2015 Printer series - Rezolvarea problemelor legate de suporturile de imprimare

background image

Rezolvarea problemelor legate de suporturile de imprimare

Următoarele probleme legate de suporturile de imprimare provoacă variaţii ale calităţii imprimării,
blocaje sau deteriorări ale imprimantei.

Problemă

Cauză

Soluţie

Calitate slabă a imprimării sau aderenţă
slabă a tonerului

Hârtia este prea umedă, prea grosieră,
prea grea, prea netedă, în relief sau face
parte dintr-un lot defect.

Încercaţi un alt tip de hârtie, între 100 şi
250 Sheffield, cu umiditate 4 - 6%.

Lacune de imagine, blocaje sau ondulări Hârtia a fost depozitată incorect.

Depozitaţi hârtia culcată pe ambalajul
său rezistent la umezeală.

Dimensiunile laturilor hârtiei nu sunt
egale.

Întoarceţi hârtia invers.

Ondulare excesivă

Hârtia este prea umedă, are o direcţie
greşită a fibrelor sau o construcţie cu
fibre scurte

Deschideţi coşul de evacuare din spate
sau utilizaţi hârtie cu fibre lungi.

Dimensiunile laturilor hârtiei variază.

Întoarceţi hârtia invers.

Blocaj, defectarea imprimantei

Hârtia are tăieturi sau perforaţii.

Utilizaţi hârtie fără tăieturi sau perforaţii.

Probleme la alimentare

Hârtia are margini neregulate.

Utilizaţi hârtie de calitate superioară,
concepută pentru imprimante cu laser.

Dimensiunile laturilor hârtiei variază.

Întoarceţi hârtia invers.

Hârtia este prea umedă, prea grosieră,
prea grea, prea netedă, are fibre
îndreptate greşit sau prea scurte din
construcţie, este în relief sau face parte
dintr-un lot defect.

Încercaţi un alt tip de hârtie, între 100 şi
250 Sheffield, cu umiditate 4 - 6%.

Deschideţi coşul de evacuare din spate
sau utilizaţi hârtie cu fibre lungi.

Imprimarea este oblică (strâmbă).

Este posibil ca ghidajele de margine să
nu fie ajustate corect.

Scoateţi toate suporturile din tava de
alimentare, îndreptaţi teancul, apoi
încărcaţi din nou suporturile în tava de
alimentare. Ajustaţi ghidajele pentru
hârtie la lăţimea şi lungimea suportului
utilizat şi încercaţi să imprimaţi din nou.

Se încarcă mai multe coli simultan.

Este posibil ca tava de alimentare cu
suporturi de imprimare să fie
supraîncărcată.

Scoateţi o parte dintre suporturi din tavă.
Consultaţi

Încărcarea suporturilor de

imprimare

.

Este posibil ca suportul de imprimare să
fie şifonat, îndoit sau deteriorat.

Aveţi grijă ca suporturile să nu fie
şifonate, îndoite sau deteriorate.
Încercaţi să imprimaţi pe suporturi dintr-
un pachet nou sau diferit.

90

Capitol 7 Rezolvarea problemelor

ROWW

background image

Problemă

Cauză

Soluţie

Imprimanta nu trage suportul de
imprimare din tava de alimentare.

Este posibil ca imprimanta să fie în
modul de alimentare manuală.

Asiguraţi-vă că imprimanta nu este în
modul de lucru cu alimentare manuală şi
imprimaţi lucrarea din nou.

Este posibil ca cilindrul de preluare să fie
murdar sau deteriorat.

Contactaţi Asistenţa pentru clienţi HP.
Consultaţi

Cum să contactaţi HP

sau

broşura de asistenţă livrată în cutie.

Controlul de reglare a lungimii hârtiei din
tava 2 sau din tava opţională 3 este setat
la o lungime mai mare decât
dimensiunea suportului.

Ajustaţi controlul de reglare a lungimii
hârtiei la lungimea corectă.

Imprimanta nu trage suporturi din tavă
când utilizaţi caracteristica de alimentare
imprimare automată faţă-verso.

Selectorul de dimensiune a suportului de
imprimare automată faţă-verso nu este
setat la dimensiunea corectă de pagină.

Împingeţi selectorul de dimensiune la
suport de format Letter/Legal. Trageţi
selectorul de dimensiune la suport de
format A4. Pentru a găsi selectorul de
dimensiune a suporturilor pentru
imprimarea faţă-verso, consultaţi

Identificarea componentelor produsului

.

ROWW

Rezolvarea problemelor legate de suporturile de imprimare

91