HP LaserJet P2015 Printer series - Conectarea imprimantei la reţea

background image

Conectarea imprimantei la reţea

Pentru a conecta la reţea o imprimantă din seria HP LaserJet P2015 echipată pentru reţea, sunt
necesare următoarele articole:

O reţea cablată funcţională

Un cablu Ethernet CAT-5

Pentru a conecta imprimanta la reţea, efectuaţi următorii paşi:

1.

Conectaţi cablul Ethernet CAT-5 la un port disponibil al unui hub sau ruter Ethernet.

ROWW

Conexiunile imprimantei

11

background image

2.

Conectaţi cablul Ethernet la port-ul Ethernet din spatele imprimantei.

3.

Verificaţi dacă se este aprins unul dintre ledurile de reţea (10 sau 100), de la port-ul de reţea aflat
în spatele imprimantei.

4.

Imprimaţi o pagină Network Configuration (Configurare reţea): Când imprimanta se află în starea
Ready (Gata), ţineţi apăsat butonul

Go

(Validare) timp de 5 secunde. Pagina Network Configuration

(Configurare reţea) se imprimă în mod automat cu pagina Configuration (Configuraţie).

Notă

Pentru a rezolva probleme legate de conectarea la reţea, consultaţi

Rezolvarea

problemelor la instalarea în reţea

.