HP LaserJet P2015 Printer series - Configurarea driverului de imprimantă pentru Windows

background image

Configurarea driverului de imprimantă pentru Windows

Pentru a deschide driverul de imprimantă pentru Windows de pe computer, utilizaţi una dintre
următoarele metode:

ROWW

Software pentru Windows

13

Utilizaţi driverul de imprimantă PCL 5e pentru performanţe mai rapide ale imprimantei şi pentru
un timp mai redus de imprimare a primei pagini cu calitatea de 600 dpi.

Utilizaţi driverul de imprimantă PCL 6 pentru o calitate a imprimării îmbunătăţită. Driverul PCL 6
vă permite să beneficiaţi de tehnologiile HP ProRes 1200 şi FastRes 1200. Performanţele
imprimantei şi imprimarea primei pagini pot fi mai lente cu acest driver.

background image

Sistem de operare

Pentru a modifica setările
pentru toate lucrările de
imprimare până când închideţi
aplicaţia software

Pentru a modifica setările
implicite pentru lucrarea de
imprimare (de exemplu,
activarea implicită a imprimării
faţă-verso)

Pentru a modifica setările de
configurare (de exemplu,
adăugarea unei tăvi sau
activarea/dezactivarea
opţiunii Manual Duplexing
(Duplex manual))

Windows 98, Me,
2000, XP (32 biţi şi
64 biţi) şi Server
2003

1.

Din meniul File (Fişier) al
aplicaţiei software, faceţi
clic pe Print (Imprimare).

2.

Selectaţi numele
imprimantei, apoi faceţi clic
pe Properties (Proprietăţi)
sau pe Preferences
(Preferinţe).

Paşii pot varia; aceasta este
procedura cea mai întâlnită.

1.

Faceţi clic pe Start, faceţi
clic pe Settings (Setări),
apoi faceţi clic pe Printers
(Imprimante) sau Printers
and Faxes
(Imprimante şi
faxuri).

2.

Faceţi clic cu butonul din
dreapta pe pictograma
imprimantei, apoi selectaţi
Printing Preferences
(Preferinţe imprimare).

1.

Faceţi clic pe Start, faceţi
clic pe Settings (Setări),
apoi faceţi clic pe Printers
(Imprimante) sau pe
Printers and Faxes
(Imprimante şi faxuri).

2.

Faceţi clic cu butonul din
dreapta pe pictograma
imprimantei, apoi selectaţi
Properties (Proprietăţi).

3.

Faceţi clic pe fila Device
Settings
(Setări dispozitiv).