HP LaserJet P2015 Printer series - Špecifikácie tlačiarne

background image

Špecifikácie tlačiarne

Tento dodatok obsahuje informácie o nasledujúcich témach:

Požiadavky na okolité prostredie

Akustické emisie

Špecifikácie napájania

Fyzické špecifikácie

Kapacita a výkon tlačiarne

Špecifikácie pamäte

Dostupnosť portov

SKWW

123