HP LaserJet P2015 Printer series - Špecifikácie napájania

background image

Špecifikácie napájania

UPOZORNENIE!

Požiadavky na napájanie závisia od podmienok krajiny/regiónu, kde sa

tlačiareň predáva. Prevádzkové napätie nemeňte. To by mohlo spôsobiť poškodenie tlačiarne a
zrušenie platnosti záruky na produkt.

Tabuľka C-2

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015

Požiadavky na napájanie (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požiadavky na napájanie (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotreba energie

Počas tlače (27 strán za minútu): 325 wattov (priemer)

Počas stavu Pripravené a režimu Spánok*: 7 wattov

* okamžite pri fixačnej technológii

Vypnuté: <1 watt

Veľkosť prúdu

4,9 ampérov pri 115 voltoch

2,9 ampérov pri 230 voltoch

Tabuľka C-3

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015d, Tlačiareň radu HP LaserJet P2015n, Tlačiareň radu

HP LaserJet P2015x

Požiadavky na napájanie (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požiadavky na napájanie (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotreba energie

Počas tlače (27 strán za minútu): 325 wattov (priemer)

Počas stavu Pripravené a režimu Spánok*: 7 wattov

* okamžite pri fixačnej technológii

Vypnuté: <1 watt

Veľkosť prúdu

4,9 ampérov pri 115 voltoch

2,9 ampérov pri 230 voltoch

Tabuľka C-4

Tlačiareň HP LaserJet P2015dn

Požiadavky na napájanie (110)

110-127v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2)

Požiadavky na napájanie (220)

220v-240v (+/-10%), 50/60 Hz (+/-2 Hz)

Spotreba energie

Počas tlače (27 strán za minútu): 325 wattov (priemer)

Počas stavu Pripravené a režimu Spánok*: 7 wattov

* okamžite pri fixačnej technológii

Vypnuté: <1 watt

Veľkosť prúdu

4,9 ampérov pri 115 voltoch

2,9 ampérov pri 230 voltoch

SKWW

Špecifikácie napájania

125

background image

Poznámka

Hodnoty vyplývajú z predbežných údajov. Aktuálne informácie si pozrite na

adrese

http://www.hp.com/support/ljP2015

.

Poznámka

Uvádzané hodnoty sú najvyššími hodnotami, ktoré boli namerané pri

monochromatickej tlači a pri štandardnom napätí.

Poznámka

Zvyčajný čas prechodu z režimu Pripravené do režimu Spánok (úspora energie) a

prechod z režimu Spánok do začatia tlače je zanedbateľný (menej ako 10 sekúnd) z dôvodu
okamžitej fixácie.

Poznámka

Disipácia tepla v režime Pripravené je 25 BTU/hod.

126

Príloha C Špecifikácie tlačiarne

SKWW