HP LaserJet P2015 Printer series - Akustické emisie

background image

Akustické emisie

Deklarované podľa ISO 9296

Tabuľka C-1

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015

Úroveň hlasitosti

Tlač (26 strán za minútu): L

WAd

= 6,2 Belov A a 62 dB (A)

Pripravené (Spánok): Nepočuteľné

Tlak zvuku v pozícii okolostojaceho

Tlač (26 strán za minútu): L

pAm

= 51 dB (A)

Pripravené (Spánok): Nepočuteľné

Poznámka

Hodnoty vyplývajú z predbežných údajov. Aktuálne informácie si pozrite na

adrese

http://www.hp.com/support/ljP2015

.

Poznámka

Testovaná konfigurácia: Základná jednotka HP LaserJet P2015, 26 ppm,

štandardný zásobník, papier A4 a jednoduchá, spojitá tlač.

124

Príloha C Špecifikácie tlačiarne

SKWW