HP LaserJet P2015 Printer series - Dostupnosť portov

background image

Dostupnosť portov

USB

Kompatibilný s parametrami USB 2.0 High Speed

Sieťový

(len sieťové modely)

RJ-45, Ethernet 10/100

SKWW

Dostupnosť portov

129

background image

130

Príloha C Špecifikácie tlačiarne

SKWW

background image

D