HP LaserJet P2015 Printer series - Požiadavky na okolité prostredie

background image

Požiadavky na okolité prostredie

Prevádzkové prostredie

Tlačiareň zapojená do zásuvky striedavého prúdu:

Teplota: 10 °C až 32,5 °C

Vlhkosť: 20 až 80 percent (bez kondenzácie)

Prostredie pre skladovanie

Tlačiareň odpojená zo zásuvky striedavého prúdu:

Teplota: 0 °C až 40 °C

Vlhkosť: 10 až 80 percent (bez kondenzácie)

Poznámka

Hodnoty vyplývajú z predbežných údajov. Aktuálne informácie si pozrite na

adrese

http://www.hp.com/support/ljP2015

.