HP LaserJet P2015 Printer series - Testovanie inštalácie modulu DIMM

background image

Testovanie inštalácie modulu DIMM

Inštaláciu pamäte DIMM otestujete tak, že vytlačíte konfiguračnú stránku a skontrolujete položku Total
Memory (Celková pamäť) uvedenú na tejto stránke. Ďalšie informácie nájdete v časti

Stránky s

informáciami o tlačiarni

.

Ak všetky indikátory na ovládacom paneli blikajú, inštalácia modulu DIMM nebola úspešná. Vyberte
modul DIMM a znovu ho nainštalujte.