HP LaserJet P2015 Printer series - Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

background image

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

Možnosti tlačiarne môžete zvýšiť voliteľným príslušenstvom a spotrebným materiálom. Používajte
príslušenstvo a spotrebný materiál špeciálne určený pre tlačiarne radu HP LaserJet P2015, čím
zabezpečíte ich optimálny výkon.

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015 má vlastnosti Smart Printing Supplies (inteligentný spotrebný
materiál). Po tlači konfiguračnej stránky stlačením a držaním tlačidla

Vykonať

na 5 sekúnd sa vytlačí aj

stránka stavu spotrebného materiálu. Stránka stavu spotrebného materiálu obsahuje informácie o
množstve zostávajúceho toneru v tlačovej kazete, čísla súčiastky na objednávanie a či inštalovaná
tlačová kazeta je originálnym výrobkom HP.

Tabuľka A-1

Informácie o objednávaní

Položka

Popis alebo použitie

Objednávacie číslo

Tlačový materiál

HP Multipurpose paper

Značkový papier HP pre rôzne
použitie (1 krabica s
10 baleniami, v každej je
500 listov). V USA si
objednajte vzorku na
čísle 1-800-471-4701.

HPM1120

HP LaserJet paper

Kvalitný značkový papier HP
pre použitie s tlačiarňami
HP LaserJet (1 krabica s
10 baleniami, v každej je
500 listov). V USA si
objednajte vzorku na
čísle 1-800-471-4701.

HPJ1124

HP LaserJet transparency
film

Značková priehľadná fólia HP
určená na použitie s
monochromatickými
tlačiarňami HP LaserJet.

92296T (letter)

92296U (A4)

Tlačové kazety pre tlačiareň
radu HP LaserJet P2015

Inteligentné tlačové kazety

Výmenné tlačové kazety pre
tlačiareň radu
HP LaserJet P2015.

Q7553A (kazeta na 3 000
strán)

Q7553X (kazeta na 7 000
strán)

Doplnková dokumentácia

HP LaserJet family print
media guide

Príručka k použitiu papieru a
iných tlačových médií s
tlačiarňami HP LaserJet.

5963-7863

Poznámka

Tento

dokument si môžete
prevziať z adresy

http://www.hp.com/
support/
ljpaperguide/

.

Náhradné diely

Podávací valček médií (pre
zásobník 1)

Zachytáva médium zo
zásobníka 1 a posúva ho cez
tlačiareň.

Podávací valček médií (pre
zásobník 2)

Zachytáva médium zo
zásobníka 2 a posúva ho cez
tlačiareň.

Príslušenstvo

Zásobník na 250 listov
papiera (zásobník 3)

Predstavuje doplnkový
vstupný zásobník na 250
listov. Je súčasťou modelu
HP LaserJet P2015x.

Q5931A

110

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

SKWW

CB366-67901

CB366-67902