HP LaserJet P2015 Printer series - Úspora toneru

background image

Úspora toneru

EconoMode je funkcia, ktorá umožňuje tlačiarni použiť menej toneru na každú stranu. Voľba tejto funkcie
môže predĺžiť životnosť tlačovej kazety a znížiť tak náklady na stránku. Zároveň však zníži kvalitu tlače.
Vytlačený obrázok je svetlejší, ale dostatočný pre tlač konceptov alebo kontrolných výtlačkov.
Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Ďalšie informácie nájdete v časti

Režim

EconoMode

.

112

Príloha A Dodatok príslušenstvo a spotrebný materiál

SKWW