HP LaserJet P2015 Printer series - Politika spoločnosti HP ohľadom tlačových kaziet od iných výrobcov

background image

Politika spoločnosti HP ohľadom tlačových kaziet od iných

výrobcov

Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča použitie tlačových kaziet od iných výrobcov, nových, opäť
naplnených alebo prerobených. Keďže nie sú výrobkami HP, spoločnosť HP nemôže ovplyvniť a ani
kontrolovať ich kvalitu. Na prípadnú opravu, potrebnú ako dôsledok používania takýchto tlačových
kaziet, sa nebude vzťahovať záruka tlačiarne.

Poznámka

Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenie spôsobené softvérom, rozhraním alebo

komponentmi, ktoré nepochádzajú od spoločnosti Hewlett-Packard.