HP LaserJet P2015 Printer series - Skladovanie tlačových kaziet

background image

Skladovanie tlačových kaziet

Nevyberajte tlačovú kazetu z obalu, kým nie ste pripravený ju použiť, a tak minimalizujte jej vystavenie
svetlu.