HP LaserJet P2015 Printer series - Identifikácia častí produktu

background image

Identifikácia častí produktu

Nasledovné ilustrácie zobrazujú komponenty tlačiarní radu HP LaserJet P2015. Zobrazený je model
HP LaserJet P2015dn

Obrázok 1-1

Tlačiareň HP LaserJet P2015dn, čelný pohľad

1

Výstupný zásobník

2

Dvierka tlačovej kazety

3

Zásobník 1 (viacúčelový zásobník na 50 listov)

4

Číslo modelu

5

Zásobník 2 (priložený vstupný zásobník na 250 listov)

6

Vypínač zapnuté/vypnuté

7

Tlačidlo dvierok tlačovej kazety

8

Ovládací panel

Obrázok 1-2

Tlačiareň HP LaserJet P2015dn, zadný pohľad

1

Výstupné dvierka priameho prechodu médií

2

Zásuvka napájania

4

Kapitola 1 Informácie o produkte

SKWW

background image

3

Automatický selektor veľkosti médií pri obojstrannej tlači (len duplexné modely)

4

Interný sieťový port HP (len sieťové modely)

5

Port USB

6

Zadné dvierka automatického obojstranného prechodu médií (len duplexné modely)

7

Páčky na uvoľňovanie uviaznutého papiera

8

Sériové číslo

SKWW

Identifikácia častí produktu

5

background image

6

Kapitola 1 Informácie o produkte

SKWW

background image

2