HP LaserJet P2015 Printer series - Ovládací panel

background image

Ovládací panel

Ovládací panel tlačiarne sa skladá zo šiestich indikátorov a dvoch tlačidiel. Podľa týchto svetelných
indikátorov zistíte, v akom stave sa tlačiareň nachádza.

1

Indikátor uviaznutého papiera: Indikuje, že v tlačiarni uviazol papier.

2

Indikátor tlačovej kazety: Keď je v tlačovej kazete málo toneru, indikátor tlačovej kazety svieti. Keď je tlačová kazeta
vybratá z tlačiarne, indikátor tlačovej kazety bliká.

3

Indikátor papiera: Indikuje, že v tlačiarni sa minul papier.

4

Indikátor Pozor: Upozorňuje, že dvierka tlačovej kazety sú otvorené, alebo sa vyskytli iné chyby.

5

Indikátor Pripravené: Indikuje, že tlačiareň je v pohotovostnom stave (pripravená tlačiť).

6

Indikátor a tlačidlo

Vykonať

.

7

Tlačidlo

Zrušiť

: Ak chcete zrušiť aktuálnu tlačovú úlohu, stlačte tlačidlo

Zrušiť

.

Poznámka

Vzory indikátorov nájdete v časti

Vzory stavu indikátorov

.

SKWW

7

background image

8

Kapitola 2 Ovládací panel

SKWW

background image

3