HP LaserJet P2015 Printer series - Podporovaný papier a iné médiá

background image

Podporovaný papier a iné médiá

V tlačiarni radu HP LaserJet P2015 sa môžu používať rôzne druhy papiera a iných tlačových médií v
súlade s pokynmi uvedenými v tejto používateľskej príručke. Médiá, ktoré nezodpovedajú požiadavkám
uvedeným v tejto príručke, môžu spôsobiť nasledujúce problémy:

nízka kvalita tlače,

častejšie uviaznutie papiera,

predčasné opotrebovanie tlačiarne vyžadujúce opravu.

Najlepšie výsledky dosiahnete používaním značkového papiera a tlačových médií od spoločnosti HP.
Spoločnosť Hewlett-Packard neodporúča použitie iných značiek. Keďže nie sú výrobkami HP,
spoločnosť HP nemôže ovplyvniť a ani kontrolovať ich kvalitu.

Môže sa stať, že médium spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto príručke, a napriek tomu výsledky
tlače stále nie sú uspokojivé. Môže to byť spôsobené nesprávnou manipuláciou, extrémnou teplotou
alebo vlhkosťou alebo inými faktormi, ktoré spoločnosť Hewlett-Packard nemôže nijako ovplyvniť.

Pred zakúpením väčšieho množstva médií ich otestujte a uistite sa, či spĺňajú požiadavky uvedené v
tejto používateľskej príručke a v príručke HP LaserJet printer family media guide (Príručka médií rodiny
tlačiarní HP LaserJet). Príručku si môžete prevziať z adresy

http://www.hp.com/support/ljpaperguide/

alebo si pozrite časť

Objednávanie spotrebného materiálu a príslušenstva

, kde nájdete viac informácií

o objednávaní príručiek.

POZOR

Používanie papiera, ktorý nevyhovuje požiadavkám spoločnosti HP, môže spôsobiť

problémy a nutnosť opravy tlačiarne. Na takéto opravy sa záruka spoločnosti Hewlett-Packard
ani servisné zmluvy nevzťahujú.

SKWW

17