HP LaserJet P2015 Printer series - Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

background image

Optimalizácia kvality tlače pre jednotlivé typy médií

Tlačiarne radu HP LaserJet P2015 poskytujú množstvo režimov tlače, ktoré umožňujú jednotke sa
adaptovať na rôzne médiá. Režimy tlače môžete zmeniť na karte Paper (Papier) v ovládači tlačiarne,
v nástroji HP ToolboxFX alebo zo zabudovaného webového servera.

Poznámka

Pri použití režimov VIZITKA, OBÁLKA, ŠTÍTOK a DRSNÝ tlačiareň robí prestávky

medzi stranami a počet strán za minútu klesá.

Tabuľka 4-1

Režimy tlače ovládača

Režim

Typy médií

OBYČAJNÝ

75 až 104 g/m

2

ĽAHKÝ

menej ako 75 g/m

2

ŤAŽKÝ

90 až 105 g/m

2

VIZITKA

vizitka alebo hrubé médium

PRIEHĽADNÁ FÓLIA

4-mil, 0,1 Monochrome Overhead Transparencies (OHT)
(monochromatické fólie)

OBÁLKA

štandardné obálky HP LaserJet

ŠTÍTOK

štandardné štítky HP LaserJet

KANCELÁRSKY

kancelársky papier

DRSNÝ

drsný papier

18

Kapitola 4 Podporovaný papier a iné médiá

SKWW