HP LaserJet P2015 Printer series - Štítky

background image

Štítky

Štítky tlačte zo zásobníka 1 s použitím výstupnej dráhy priameho prechodu médií. Ďalšie informácie
nájdete v časti

Tlač na fólie alebo štítky

a

Výstupná dráha priameho prechodu médií

.

POZOR

Nepodávajte do tlačiarne hárok štítkov viackrát. Ničí sa tým adhézna vrstva a tlačiareň

sa môže poškodiť.