HP LaserJet P2015 Printer series - Konštrukcia štítkov

background image

Konštrukcia štítkov

Pri výbere štítkov berte do úvahy kvalitu nasledujúcich komponentov:

Adhézny materiál: Adhézny materiál by mal byť stabilný pri maximálnej teplote tlačiarne 200 °C.

Usporiadanie: Používajte len štítky bez medzier medzi jednotlivými štítkami. Používanie štítkov s
medzerami často spôsobuje odlepovanie štítkov počas tlače, pričom dochádza k závažným
problémom s uviaznutím v tlačiarni.

Skrútenosť: Pred tlačou musia štítky ležať rovno so skrútením nie väčším ako 13 mm v hocijakom
smere.

Stav: Nepoužívajte štítky so záhybmi, bublinami alebo inými známkami odlepovania.