HP LaserJet P2015 Printer series - Hlavičkový papier a predtlačené formuláre

background image

Hlavičkový papier a predtlačené formuláre

Veľa výrobcov dnes ponúka papier inzerovaný ako kompatibilný alebo garantovaný pre laserovú tlač.
Niektoré povrchy s drsnejším zložením môžu vyžadovať na dosiahnutie adekvátneho nanesenia toneru
špeciálne režimy fixácie, ktoré sú k dispozícii pri niektorých modeloch tlačiarní.

Poznámka

Určité odchýlky medzi vytlačenými stranami sú pri laserových tlačiarňach bežné.

Tieto odchýlky nemôžu byť viditeľné pri tlači na obyčajný papier. Tieto odchýlky je vidieť pri tlači
na predtlačené formuláre, pretože čiary a rámce už boli vytlačené.

Dodržiavajte tieto zásady pri tlači na predtlačené formuláre, reliéfny a hlavičkový papier:

Vyhnite sa nízkoteplotnému atramentu (používanému pri niektorých typoch termografie).

Používajte predtlačené formuláre a hlavičkové papiere, ktoré boli vytlačené ofsetovou litografiou
alebo hĺbkovou tlačou.

Používajte formuláre, ktoré boli vytvorené s atramentom odolným voči teplu, ktorý sa nerozpúšťa,
nevyparuje alebo neuvoľňuje nežiadúce emisie pri zahriatí na 200 °C počas 0,1 sekundy. Oxidačné
a olejové atramenty túto požiadavku zvyčajne spĺňajú.

Pri predtlačených formulároch nie je dobré meniť obsah vlhkosti papiera a používať materiály, ktoré
menia elektrické a manipulačné vlastnosti papiera. Formuláre preto zabaľte do vhodného obalu,
ktorý zabráni zmenám vlhkosti počas skladovania.

Nepoužívajte predtlačené formuláre so špeciálnymi povrchovými vrstvami.

Nepoužívajte papiere so silným reliéfom.

Nepoužívajte papiere so silnou textúrou povrchu.

Nepoužívajte ofsetové púdre alebo materiál, ktorý zabraňuje zlepeniu formulárov.

22

Kapitola 4 Podporovaný papier a iné médiá

SKWW

background image

5