HP LaserJet P2015 Printer series - Obálky

background image

Obálky

Obálky tlačte zo zásobníka 1 s použitím dráhy priameho prechodu médií. Ďalšie informácie nájdete v
časti

Tlač na obálku

a

Výstupná dráha priameho prechodu médií

.