HP LaserJet P2015 Printer series - Konštrukcia obálok

background image

Konštrukcia obálok

Konštrukcia obálok je veľmi dôležitá. Spôsob skladania obálok je veľmi rôznorodý, a to nielen v prípade
rôznych výrobcov, ale aj v rámci balenia od jedného výrobcu. Pri výbere obálok berte do úvahy
nasledujúce faktory:

Hmotnosť: Merná hmotnosť papiera obálok by nemala presiahnuť 90 g/m

2

, inak môže dôjsť k

uviaznutiu.

Konštrukcia: Pred tlačou by mali obálky ležať rovno so skrútením menším ako 6 mm a nemali by
obsahovať vzduch. Obálky, ktoré obsahujú vzduch, môžu spôsobiť problémy. Nepoužívajte obálky,
ktoré obsahujú zapínanie, úchytky, prívesky, priesvitné okná, diery, perforácie, výrezy, syntetické
materiály, známky alebo reliéfne úpravy. Nepoužívajte obálky s adhéznym materiálom, ktoré
nevyžadujú zvhčenie, ale len stlačenie na zlepenie.

20

Kapitola 4 Podporovaný papier a iné médiá

SKWW

background image

Stav: Skontrolujte, či obálky nie sú pokrčené a či sú bez zárezov alebo iných poškodení.
Skontrolujte, či obálky nemajú odkrytý nejaký adhézny materiál.

Rozmery: od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.