HP LaserJet P2015 Printer series - Obálky lepené na oboch koncoch

background image

Obálky lepené na oboch koncoch

Obálky so spojmi na oboch stranách majú skôr vertikálne než diagonálne spoje na oboch koncoch.
Tento druh obálok je náchylnejší na krčenie. Skontrolujte, či je spoj po celom okraji obálky tak, ako je
to zobrazené na nasledujúcom obrázku:

1

prijateľná konštrukcia obálky

2

neprijateľná konštrukcia obálky