HP LaserJet P2015 Printer series - Papier

background image

Papier

Najlepšie výsledky dosiahnete použitím tradičného papiera s mernou hmotnosťou 75 g/m

2

. Skontrolujte,

či je papier dobrej kvality a bez výrezov, zárezov, útržkov, škvŕn, voľných častíc, prachu, záhybov,
chýbajúcich častí, či skrútených alebo ohnutých hrán.