HP LaserJet P2015 Printer series - Konštrukcia vizitky

background image

Konštrukcia vizitky

Hladkosť: Vizitka s mernou hmotnosťou 135-157 g/m

2

by mala mať hladkosť 100-180 Sheffield.

Vizitka s mernou hmotnosťou 60-135 g/m

2

by mala mať hladkosť 100-250 Sheffield.

Konštrukcia: Vizitka by mala ležať rovno so skrútením menším ako 5 mm.

Stav: Skontrolujte, či vizitka nie je pokrčená, či nemá zárezy alebo či nie je inak poškodená.

Rozmery: Používajte len vizitky nasledujúcich rozmerov:

minimálny: 76 x 127 mm,

maximálny: 216 x 356 mm.