HP LaserJet P2015 Printer series - Ďalšie informácie

background image

Ďalšie informácie

Získanie informácií o týchto environmentálnych témach:

Environmentálna informačná stránka pre tento a iné výrobky HP

Starostlivosť spoločnosti HP o životné prostredie

Environmentálny systém riadenia spoločnosti HP

Program recyklácie a návratu opotrebovaných výrobkov

MSDS

Navštívte:

http://www.hp.com/go/environment/

alebo

http://www.hp.com/hpinfo/community/

environment/productinfo/safety/

.

138

Príloha D Regulačné informácie

SKWW

background image

E