HP LaserJet P2015 Printer series - Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP

background image

Informácie o programe recyklácie a návratu materiálu HP

Od roku 1992 spoločnosť HP ponúka zadarmo návrat a recykláciu spotrebného materiálu HP
LaserJet. V roku 2004 bol program HP Planet Partners pre spotrebný materiál LaserJet k dispozícii na
85% svetového trhu, kde sa spotrebný materiál HP LaserJet predáva. Štítky so zaplateným poštovným
a predtlačenou adresou sa nachádzajú v inštruktážnej príručke vo väčšine škatúľ s tlačovou kazetou
HP LaserJet. Štítky a hromadné škatule sú tiež k dispozícii cez webovú lokalitu:

http://www.hp.com/

recycle

.

Štítok použite len na vrátenie prázdnej, originálnej tlačovej kazety HP LaserJet. Nepoužívajte ho na
vrátenie kaziet od iných výrobcov, opätovne napĺňaných alebo prerábaných kaziet, alebo na reklamácie.
Nevyžiadaný tlačový spotrebný materiál alebo iné objekty zaslané do programu HP Planet Partners
nebudú vrátené.

V roku 2004 bolo recyklovaných viac ako 10 miliónov tlačových kaziet HP LaserJet prostredníctvom
recyklačného programu spotrebného materiálu HP Planet Partners. Toto rekordné množstvo
predstavuje 11,8 milióna kilogramov materiálu tlačových kaziet, ktoré neskončili na skládkach. V
celosvetovom meradle v roku 2004 spoločnosť HP recyklovala priemerne 59% váhy tlačovej kazety
zloženej najmä z plastov a kovu. Plasty a kovy sa používajú na výrobu nových výrobkov HP. Zvyšný
materiál sa likviduje environmentálne zodpovedným spôsobom.

Postup pri recyklácii v USA

Spoločnosť HP podporuje ešte viac environmentálne zodpovedný návrat použitých tlačových kaziet a
spotrebného materiálu prostredníctvom hromadných návratov. Zabaľte jednoducho dve alebo viac
tlačových kaziet spoločne a nalepte na zásielku jeden štítok s predplateným poštovným a predtlačenou
adresou UPS, ktorý je súčasťou dodávky kazety. V USA viac informácií získate na čísle (1)
(800) (340-2445) alebo navštívte webovú lokalitu HP na adrese

http://www.hp.com/recycle

.

Postup pri recyklácii mimo USA

Neamerickí zákazníci by mali navštíviť stránky

http://www.hp.com/recycle

, kde nájdu ďalšie informácie

o dostupnosti recyklačného programu HP Supplies Returns and Recycling program.