HP LaserJet P2015 Printer series - Materiálové bezpečnostné stránky

background image

Materiálové bezpečnostné stránky

Materiálové bezpečnostné stránky (MSDS) pre spotrebný materiál obsahujúci chemické substancie
(napríklad toner) je možné získať na webovej lokalite HP na adrese:

http://www.hp.com/go/msds

alebo

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety

.