HP LaserJet P2015 Printer series - Papier

background image

Papier

Tento výrobok môže používať recyklovaný papier, ak spĺňa pokyny naznačené v príručke tlačových
médií Print Media Guide. Pozrite si informácie o objednávaní v časti

Objednávanie spotrebného

materiálu a príslušenstva

. Tento výrobok je vhodný na použitie recyklovaného papiera podľa normy

EN12281:2002.