HP LaserJet P2015 Printer series - Spotreba energie

background image

Spotreba energie

Spotreba energie výrazne klesá v režime Pripravené/Spánok, ktorý šetrí prírodné zdroje a peniaze bez
negatívneho dopadu na výkon produktu. Tento výrobok spĺňa podmienky ENERGY STAR

®

(verzia 3.0),

čo je dobrovoľný program na podporu vývoja energeticky úsporných kancelárskych výrobkov.

ENERGY STAR

®

a znak ENERGY STAR sú známky registrované v USA. Ako partner Energy Star

®

,

spoločnosť Hewlett-Packard stanovila, že tento výrobok spĺňa podmienky ENERGY STAR

®

pre

energetickú úspornosť. Ďalšie informácie nájdete na adrese

http://www.energystar.gov/

.