HP LaserJet P2015 Printer series - Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet

background image

Tlačový spotrebný materiál HP LaserJet

Je ľahké vrátiť a recyklovať prázdne tlačové kazety HP LaserJet —bez poplatku—s programom
HP Planet Partners. Spoločnosť HP je odhodlaná poskytovať inovatívne, vysokokvalitné produkty a
služby, ktoré sú environmentálne prijateľné, od dizajnu produktu a jeho výroby až po distribúciu, použitie
a recykláciu. Ubezpečujeme vás, že vrátené tlačové kazety HP LaserJet sú recyklované vhodne tak,
aby sa opätovne využili plasty a kovy pre nové produkty a nesmerovali na skládky v podobe miliónov
ton odpadu. Keďže táto kazeta sa recykluje a použije sa v nových materiáloch, nebude vám vrátená.
Vaše prázdne tlačové kazety HP LaserJet sú zodpovedne recyklované, ak sa zúčastňujete programu
HP Planet Partners. Ďakujeme vám za to, že chránite životné prostredie!

136

Príloha D Regulačné informácie

SKWW

background image

V mnohých krajinách/regiónoch môže byť tlačový spotrebný materiál (napr. tlačové kazety) vrátený
spoločnosti HP cez program recyklácie a návratu materiálu HP (HP Printing Supplies Returns and
Recycling Program). Tento ľahký a zadarmo dostupný program je k dispozícii vo vyše 35 krajinách/
regiónoch. Viacjazyčné informácie o programe a inštrukcie sa nachádzajú na každej novej tlačovej
kazete HP LaserJet a obaloch spotrebného materiálu.