HP LaserJet P2015 Printer series - Vyhlásenie o bezpečnosti laseru

background image

Vyhlásenie o bezpečnosti laseru

The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) úradu U.S. Food and Drug Administration
implementovalo predpisy pre laserové výrobky vyrobené od 1. augusta 1976. Plnenie predpisov je
povinné pre výrobky predávané v Spojených štátoch. Tlačiareň je certifikovaná ako laserový výrobok
„Triedy 1“ v zmysle štandardu U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation
Performance Standard a zákonného predpisu Radiation Control for Health and Safety Act z roku 1968.

Keďže radiácia vnútri tlačiarne je v plnej miere obmedzená ochranným krytom a vonkajšími krytmi, únik
laserového lúča do vonkajšieho prostredia v ktorejkoľvek fáze bežného používania tlačiarne je vylúčený.

UPOZORNENIE!

Používanie ovládacích prvkov, nastavenia či postupov, ktoré nie sú uvedené

v tomto návode na použitie tlačiarne, by mohlo spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu.