HP LaserJet P2015 Printer series - Vyhlásenia o zhode

background image

Vyhlásenia o zhode

Vyhlásenie o zhode

podľa ISO/IEC Guide 22 a EN 45014
Názov výrobcu:

Hewlett-Packard Company

Adresa výrobcu:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA

vyhlasuje, že výrobok

Názov výrobku

4)

:

Tlačiareň radu HP LaserJet P2015

Regulačný model

3)

:

BOISB-0602-00

vrátane: Q5931A - voliteľný vstupný zásobník na 250 listov

Doplnky výrobku:

VŠETKY

Tonerové kazety: Q7553A / Q7553X

spĺňa nasledujúce produktové údaje:

Bezpečnosť:

IEC 60950-1:2001 / EN 60950-1:2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2/EN 60825-1:1994 +A1 +A2 produkt Laser/LED triedy 1)
GB4943-2001

EMC:

CISPR 22:1993 +A1 +A2/ EN 55022:1994 Trieda B

1)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 / A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC titul 47 CFR, časť 15 trieda B

2)

/ ICES-003, výtlačok 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Doplnkové informácie:

Tento výrobok spĺňa požiadavky direktívy EMC 89/336/EEC a nízkonapäťovej direktívy 73/23/EEC a nesie označenie CE.

1) Výrobok bol testovaný v typickej konfigurácii s počítačovými systémami spoločnosti Hewlett-Packard.

2) Toto zariadenie spĺňa predpisy FCC, čast 15. Musí fungovať za týchto dvoch podmienok: (1) zariadenie nesmie spôsobovať poškodzujúcu
interferenciu a (2) musí akceptovať prijatú intereferenciu vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť nežiaduce účinky.

3) Z regulačných dôvodov má tento výrobok priradené regulačné číslo modelu. Toto číslo netreba zamieňať s názvom výrobku a produktovým
číslom.

Boise, Idaho 83714, USA

1. september, 2006

Výhradne ohľadom regulačných záležitostí kontaktujte:

v Austrálii:

Manažér regulácie výrobkov, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Austrália

v Európe:

Váš miestny zástupca predaja a služieb Hewlett-Packard alebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE /
Standards Europe, Herrenberger Straße 140, Böblingen, D-71034, Nemecko, (FAX: +49-7031-14-3143)

v USA:

Manažér regulácie výrobkov, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, USA,
(Tel.: 208-396-6000)

SKWW

Vyhlásenia o zhode

133