HP LaserJet P2015 Printer series - Riadenie a údržba

background image

Riadenie a údržba

V tejto kapitole nájdete informácie o nasledovných témach:

Stránky s informáciami o tlačiarni

HP ToolboxFX

Zabudovaný webový server

Výmena tlačovej kazety

Zmena rozloženia toneru

Čistenie tlačiarne

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 1)

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

Režim EconoMode

SKWW

45