HP LaserJet P2015 Printer series - Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

background image

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

Ak chcete vyčistiť podávací valček pre zásobník 2, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1.

Odpojte napájací kábel z tlačiarne a tlačiareň nechajte vychladnúť.

2.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

3.

Vyberte zásobník 2.

64

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

4.

Otvorte dvierka automatického obojstranného prechodu médií na prednej strane tlačiarne (len
tlačiarne HP LaserJet P2015d, HP LaserJet P2015dn a HP LaserJet P2015x).

5.

Tlačiareň umiestnite na pracovnú plochu prednou stranou smerom nahor.

6.

Roztiahnite biele zarážky a otočte ich nahor.

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

65

background image

7.

Posuňte pravú zarážku doprava a nechajte ju v tejto polohe počas celej procedúry.

8.

Posuňte zariadenie podávacieho valčeka doprava a vyberte krytku z ľavého konca.

66

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

9.

Vyberte podávací valček.

10.

Namočte handričku bez vlákien do vody a pretrite valček.

11.

Pomocou suchého kúska látky bez vlákien poutierajte nečistoty na podávacom valčeku.

12.

Podávací valček nechajte úplne vyschnúť.

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

67

background image

13.

Vložte ľavú stranu podávacieho valčeka do ľavého otvoru (1) a pravú stranu (má zárezy na oske)
do pravého otvoru (2).

14.

Umiestnite koncovú krytku na osku na ľavej strane, zatlačte koncovú krytku doprava a rotujte
zarážkou smerom nadol až do svojej pozície.

15.

Rotujte s oskou, až kým sa zárezy nezachytia a oska sa dostane na svoje miesto.

16.

Stlačte pravú zarážku doľava a rotujte zarážkou smerom nadol až na svoju pozíciu.

17.

Tlačiareň umiestnite na pracovnú plochu hornou stranou smerom nahor.

68

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

18.

Zatvorte dvierka automatického obojstranného prechodu médií.

19.

Znova nainštalujte tlačovú kazetu a zatvorte dvierka tlačovej kazety.

20.

Pripojte tlačiareň k zdroju a znova ju zapnite.

SKWW

Čistenie podávacieho valčeka (zásobník 2)

69