HP LaserJet P2015 Printer series - Čistenie tlačiarne

background image

Čistenie tlačiarne

Vonkajšie časti tlačiarne vyčistite podľa potreby čistou navlhčenou handričkou.

POZOR

Na tlačiareň ani v jej blízkosti nepoužívajte čistiace prostriedky na báze amoniaku.

Počas tlače sa vnútri tlačiarne môžu hromadiť čiastočky papiera, prachu a toneru. Časom ich
hromadenie môže spôsobiť problémy s kvalitou tlače, ako sú tonerové škvrny, šmuhy a uviaznutie
papiera. Ak chcete tieto problémy odstrániť a predchádzať im, vyčistite priestor tlačovej kazety a dráhu
médií v tlačiarni.