HP LaserJet P2015 Printer series - Čistenie priestoru tlačovej kazety

background image

Čistenie priestoru tlačovej kazety

Priestor tlačovej kazety sa nemusí čistiť často. Vyčistenie tohoto priestoru však zlepší kvalitu
vytlačených strán.

UPOZORNENIE!

Pred čistením tlačiarne vypnite tlačiareň vytiahnutím napájacieho kábla a

počkajte, až tlačiareň vychladne.

1.

Stlačte tlačidlo dvierok tlačovej kazety a kazetu vyberte z tlačiarne.

POZOR

Nedotýkajte sa prenosového valca z čiernej gumy vo vnútri tlačiarne. Mohlo by

tým dôjsť k poškodeniu tlačiarne.

POZOR

Poškodeniu tlačovej kazety predídete tým, že ju nebudete vystavovať svetlu.

Prikryte ju kusom papiera.

58

Kapitola 6 Riadenie a údržba

SKWW

background image

2.

Suchou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, otrite všetky čiastočky z dráhy médií a priestoru tlačovej
kazety.

3.

Opäť vložte tlačovú kazetu a zavrite dvierka tlačovej kazety.

4.

Pripojte napájací kábel naspäť k tlačiarni.