HP LaserJet P2015 Printer series - HP ToolboxFX

background image

HP ToolboxFX

HP ToolboxFX je softvér, ktorý je možné použiť na vykonanie nasledujúcich úloh:

Kontrola stavu tlačiarne.

Konfigurácia nastavenia tlačiarne.

Zobrazenie informácií o riešení problémov.

Zobrazenie dokumentácie online.

Nástroj HP ToolboxFX je možné zobraziť, keď je tlačiareň pripojená priamo k počítaču alebo k sieti.
Nástroj HP ToolboxFX je nutné nainštalovať spôsobom typickej inštalácie softvéru.

Poznámka

Nástroj HP ToolboxFX nie je podporovaný pre operačné systémy Windows 98 SE,

Windows Me, Windows Server 2003 a Macintosh.

Poznámka

Nepotrebujete mať prístup na Internet, aby ste mohli otvoriť a používať nástroj HP

ToolboxFX.