HP LaserJet P2015 Printer series - Alerts (Výstrahy)

background image

Alerts (Výstrahy)

Priečinok HP ToolboxFX Alerts obsahuje prepojenia na nasledovné hlavné stránky:

Set up Status Alerts (Nastavenie stavových výstrah). Nastaví nástroj HP ToolboxFX, aby vám
posielal kontextové výstrahy pre určité udalosti, napríklad nízky stav toneru.

Set up E-mail Alerts (Nastavenie e-mailových výstrah). Nastaví nástroj HP ToolboxFX, aby vám
posielal e-mailové výstrahy pre určité udalosti, napríklad nízky stav toneru.