HP LaserJet P2015 Printer series - Nastavenie e-mailových výstrah

background image

Nastavenie e-mailových výstrah

Na konfiguráciu až dvoch e-mailových adries, na ktoré budete prijímať výstrahy na určité udalosti použite
nástroj HP ToolboxFX. Môžete definovať rôzne udalosti pre každú e-mailovú adresu. Zadajte informácie
pre e-mailový server, ktorý bude posielať e-mailové správy s výstrahami tlačiarne.

Poznámka

Musíte kliknúť na tlačidlo Apply (Použiť), aby ste uložili zmeny.